Pieńsk

EUROREGIONALNE CENTRUM
KULTURY I KOMUNIKACJI w Pieńsku
59-930 PIEŃSK, ul. Hutnicza 23, pow. zgorzelecki

Telefon: 75/ 778 62 15
Fax: 75/ 778 65 65
E-mail: biblioteka@euregiokom.webd.pl
Strona www: www.bibliotekawpiensku.blogspot.com

FB


Rok założenia biblioteki: 1949
Status biblioteki: biblioteka gminy miejsko-wiejskiej
Dyrektor Ośrodka: Paweł Chmurzyński
Z-ca dyrektora Ośrodka: Joanna Winnicka (bibliotekarz)

System biblioteczny: Libra Net

Filie:
Dłużyna Dolna
Stojanów
Żarki Średnie


Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka partnerska)

Ibuk Libra        E-booki – konsorcjum 2013-2014