KONTAKT

Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czytelniczych
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
tel. 71/  33 52 206 lub 33 52 237
tel. kom. 667 300 170
e-mail: wmatuszewska@wbp.wroc.pl