Lewin Kłodzki

 BIBLIOTEKA W LEWINIE KŁODZKIM. URZĄD GMINY
57-343 LEWIN KŁODZKI, ul. Kościelna 1, pow. kłodzki

Telefon: 74/ 86 98 474
E-mail: biblioteka@lewin-klodzki.pl


Rok założenia biblioteki:1947
Status biblioteki: biblioteka gminy wiejskiej
Osoba kierująca placówką: Halina Tyrawa (insp. ds. Kultury, Promocji i Sportu)


Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka partnerska)