Lądek-Zdrój

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
57-540 LĄDEK-ZDRÓJ, pl. Staromłyński 5, pow. kłodzki

Telefon: 74/ 814 62 20
E-mail: biblioteka@ladek.pl,  ckir@ladek.pl
Strona www: biblioteka.ckirladek.pl

FB


Rok założenia biblioteki: 1948
Status biblioteki: biblioteka gminy miejsko-wiejskiej
Dyrektor Centrum: Karolina Sierakowska
Kierownik: Gabriela Naporowska-Rodak

System biblioteczny: Mak +


Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka partnerska)

biblioteka+duże kolor        Udział w szkoleniach

Instytut Książki
Dotacja w ramach programu „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek” 2013

 

FundacjaOrange         Orange dla bibliotek

FISE logoDofinansowanie projektu: Skoczymy razem na…
rynek pracy 2013

warszbez-ok        Udział w szkoleniach 2013

Biblioteka-Narodowa
Priorytet 2. Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek BN 2014

kierunek_logo
 Kierunek: biblioteka – grant na oznakowanie
zewnętrzne biblioteki 2014

tablety logo   Udział w projekcie Tablety w Twojej bibliotece 2015

Ekopaka
Udział w programie Ekopaka – zamykamy obieg surowców 2015