Jerzmanowa

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Jerzmanowej

67-222 JERZMANOWA, ul. Głogowska 8, pow. głogowski

Gminna Biblioteka Publiczna
67-222 JERZMANOWA, ul. Głogowska 19b, pow. głogowski

Telefon: 76/ 838 43 24, 76/ 831 22 87 (Biblioteka)
E-mail: biblioteka-jerzm@wp.pl; p.barna@gckjerzmanowa
Strona www GCK: www.gckjerzmanowa.pl
Strona www biblioteki: http://www.bibliotekajerzm.pl/

FB


Rok założenia biblioteki: 1956
Status biblioteki: biblioteka gminy wiejskiej
Dyrektor: Barbara Reszczyńska
Kierownik ds. bibliotek: Patrycja Barna

System biblioteczny: Mak+

Filie:
Jaczów


18708_Logo_RS_czerwone       Dotacja na projekt „Eko-Akcja-Reakcja”

Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka wiodąca)

biblioteka+duże kolor
Udział w szkoleniach

 

Instytut Książki

Dotacja w ramach programu „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek” 2016