Archiwum kategorii: Wołowski

Wińsko

GMINNY OŚRODEK KULTURY w Wińsku
56-160 WIŃSKO, ul. Piłsudskiego 42, pow. wołowski

Telefon: 71/ 389 81 35 wew. 109 (Biblioteka); 71/ 389 81 36 (GOK)
E-mail: bibliotekawinsko@op.pl, kontakt@gokwinsko.pl
Strona www: www.gokwinsko.naszgok.pl

FB 


Rok założenia biblioteki: 1949
Status biblioteki: biblioteka gminy wiejskiej
Dyrektor Ośrodka: Czesława Białek

Projekty/Imprezy kulturalne: Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016; E-Senior; „Mała książka Wielki Człowiek”; „Narodowe Czytanie” Z książką na walizkach”

Filie:
Głębowice
Krzelów


Brzeg Dolny

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Brzegu Dolnym

56-120 BRZEG DOLNY, ul. Zwycięstwa 3, pow. wołowski

Telefon: 71/ 319 55 09
E-mail: biblioteka.brzegdolny@gmail.com
Strona www: www.biblioteka.brzegdolny.pl

FB


Rok założenia biblioteki: 1948
Status biblioteki: biblioteka gminy miejsko-wiejskiej
Dyrektor: Bogusława Aleksandrowicz
E-mail: b.aleksandrowicz@gmail.com

System biblioteczny: Libra

Filie:
Nr 1 Brzeg Dolny
Nr 2 Pogalewo Wielkie
Nr 3 Brzeg Dolny


Tu działa Dyskusyjny Klub Książki        Tu działa Dyskusyjny Klub Książki

Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka partnerska)

biblioteka+duże kolor        Udział w szkoleniach

Ibuk Libra        E-booki – konsorcjum 2013-2014

FundacjaOrange         Orange dla bibliotek

szkol_kier_ok         Udział w szkoleniach 2014


Wołów

Wołów logoMIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Wołowie
56-100 WOŁÓW, ul. gen. Władysława Sikorskiego 8, pow. wołowski

Telefon: 71/ 389 25 31
E-mail: bibliotekawolow@migbp-wolow.pl
Strona www: www.migbp-wolow.pl

FB


Rok założenia biblioteki: 1948
Status biblioteki: biblioteka gminy miejsko-wiejskiej
Dyrektor: Joanna Krasowska
E-mail: joanna.krasowska@migbp-wolow.pl

System biblioteczny: ALEPH

Ważniejsze sekcje: Punkt Informacji Turystycznej
Projekty/cykliczne imprezy kulturalne:
Książkowe Pogotowie Ratunkowe, Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, Odjazdowy Bibliotekarz, Półkolonie z biblioteką, Pokaz Filmów Optymistycznych, Cała Polska Czyta Dzieciom, Realizacja Projektów edukacyjnych z jednostkami oświatowymi, w tym z Zespołem Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, Klub Malucha i Rodzica, warsztaty twórcze, projekty edukacyjne; projekty  historyczne, konkursy,  Dyskusyjne Kluby Książki, Dyskusyjny Klub Filmowy, giełdy, mobilne gry miejskie.

Wydawnictwa: Kulinarne, wołowskie inspiracje. Półkolonijna Księga Kucharska”, Audiobook – Wieloryb, 7 dekad MiGBP w Wołowie.

Filie:
Lubiąż
Mojęcice
Pełczyn
Stary Wołów


Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka partnerska)

kultura plus


Dofinansowanie w ramach priorytetu Biblioteka + Infrastruktura bibliotek (I nabór 2012)

biblioteka+duże kolor          Udział w szkoleniach

FundacjaOrange          Orange dla bibliotek

warszbez-ok           Udział w szkoleniach 2013

szkol_kier_ok           Udział w szkoleniach 2014

kieruj_male_zdjecie           Udział w projekcie Kieruj w dobrym stylu 2015