Archiwum kategorii: Wałbrzyski

Walim

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Walimiu
58-320 WALIM, ul. Długa 8, pow. wałbrzyski

Telefon: 74/ 845 72 72
E-mail: biblioteka.walim@wp.pl
Strona www: biblioteka.walim.pl

FB


Rok założenia biblioteki: 1950
Status biblioteki: biblioteka gminy wiejskiej
Dyrektor: Renata Machelska

System biblioteczny: MAK

Punkty biblioteczne:
Glinno
Świetlica Środowiskowa
58-320 Glinno
Jugowice
Dworzec PKP 1
58-321 Jugowice
Niedźwiedzica
58-321 Niedźwiedzica 35
Zagórze Śląskie
ul. Główna 10
58-321 Zagórze Śląskie
Dziećmorowice
ul. Sienkiewicza 75
58-308 Dziećmorowice
Tel. 74 84 44 523


Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka partnerska)

FundacjaOrange         Orange dla bibliotek

Biblioteka-Narodowa
Priorytet 2. Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek BN 2014


 

Stare Bogaczowice

GMINNE CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE w Starych Bogaczowicach
58-312 STARE BOGACZOWICE, ul. Główna 148, pow. wałbrzyski

Telefon: tel. 74/ 845 22 98,  74/ 844 35 03
E-mail: centrumstbog@op.pl
Strona www: www.gcbk.pl

FB


Rok założenia biblioteki: 1948
Status biblioteki: biblioteka gminy wiejskiej
Dyrektor centrum: Ilona Bujalska
Bibliotekarz: Elżbieta Wojtowicz

System biblioteczny: MOL

Filia:
Lubomin


Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka wiodąca)

biblioteka+duże kolor        Udział w szkoleniach

logo_finanse_small

 

Udział w projekcie O finansach w bibliotece
(II i III edycja)

 

Instytut Książki
Dotacja w ramach programu Kraszewski.
Komputery dla bibliotek 2013

 

FundacjaOrange         Orange dla bibliotek

Biblioteka-Narodowa
Priorytet 2. Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek BN 2014


Czarny Bór

BIBLIOTEKA+ CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE
58-379 CZARNY BÓR, ul. Sportowa 43
pow. wałbrzyski

Telefon: 74/ 845 02 42; 74/ 845 04 19
E-mail: ck@ck.czarny-bor.pl; biblioteka@ck.czarny-bor.pl
Strona www: https://ck.czarny-bor.pl/

FB


Rok założenia biblioteki: 1949
Status biblioteki: biblioteka gminy wiejskiej
Dyrektor: Katarzyna Bernaś

System biblioteczny: Mak+

Filie:
Nr 1: Witków Śląski


Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka partnerska)

biblioteka+duże kolor        Udział w szkoleniach

kultura plus
Dofinansowanie w ramach priorytetu „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” (2 nabór 2013)

Instytut Książki
Dotacja w ramach programu „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek” 2013

 

FundacjaOrange         Orange dla bibliotek

szkol_kier_ok         Udział w szkoleniach 2014

tablety logo      Udział w projekcie Tablety w Twojej bibliotece 2015


Głuszyca

logo_GluszycaCENTRUM KULTURYMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Głuszycy
58-340 GŁUSZYCA, ul. Grunwaldzka 26
pow. wałbrzyski

Telefon: 74/ 845 63 34, 512 041 027 
E-mail: ckmbp@gluszyca.pl; biblioteka@ckmbpgluszyca.pl
Strona www: www.ckmbp.gluszyca.pl

FB


Rok założenia biblioteki: 1947
Status biblioteki: biblioteka gminy miejsko-wiejskiej
Dyrektor Centrum: Sabina Jelewska
Kierownik biblioteki: Renata Sokołowska
E-mail: r.sokolowska@gluszyca.pl  

 

System biblioteczny: Mak+

Filie:
Grzmiąca


Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka partnerska)

biblioteka+duże kolor         Udział w szkoleniach

Instytut Książki
Dotacja w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” 2012

 

FundacjaOrange         Orange dla bibliotek

Biblioteka-Narodowa
Priorytet 2. Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek BN 2014


Jedlina-Zdrój

CENTRUM KULTURYJedlina Zdrój logo w Jedlinie-Zdroju
58-330 JEDLINA ZDRÓJ, ul. Piastowska 13, pow. wałbrzyski

Telefon: 74/ 845 52 49
E-mail: biblioteka@jedlinazdroj.eu, cksekretariat@jedlinazdroj.eu
Strona www: www.ckjedlina.pl

FB


Rok założenia biblioteki: 1949
Status biblioteki: biblioteka miejska
Dyrektor ośrodka: Marzena Mroczkowska
Kierownik Biblioteki: Dorota Romanowska
E-mail: romanowska@jedlinazdroj.eu

System biblioteczny: MAK+


Tu działa Dyskusyjny Klub Książki       Tu działa Dyskusyjny Kluby Książki

Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka partnerska)

biblioteka+duże kolor        Udział w szkoleniach

Instytut Książki
Dotacja w ramach programu „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek” 2012

 

FundacjaOrange        Orange dla bibliotek

kierunek_logo
Kierunek: biblioteka
– grant na oznakowanie
zewnętrzne biblioteki 2014


Boguszów-Gorce

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Władysława Broniewskiego – CENTRUM KULTURY w Boguszowie-Gorcach
58-370 BOGUSZÓW-GORCE, pl. Odrodzenia 4, pow. wałbrzyski

Telefon: 74/ 844 92 84
Fax: 74/ 844 88 32
E-mail: boguszow@mbp-ck.pl
Strona www: www.mbp-ck.pl


Rok założenia biblioteki: 1947
Status biblioteki: biblioteka miejska
Dyrektor: Elżbieta Gajewska
Specjalista ds. bibliotek: Beata Kamińska
E-mail: b.kaminska@mbp-ck.pl

System biblioteczny: Mak+

Filie:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5


Tu działa Dyskusyjny Klub Książki        Tu działa Dyskusyjny Klub Książki

kultura plus
Dofinansowanie w ramach priorytetu Biblioteka + Infrastruktura bibliotek (2 nabór 2013)

FundacjaOrange         Orange dla bibliotek

Biblioteka-Narodowa
Priorytet 2. Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek BN 2014


 

Wałbrzych

wałbrzych logoPOWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
w Wałbrzychu

58-300 WAŁBRZYCH, Rynek 9
pow. Wałbrzych

Telefon: 74/ 648 37 00
E-mail: sekretariat@atlanty.pl
Strona www: www.atlanty.pl

FBFBFB


Rok założenia biblioteki: 1945
Status biblioteki: biblioteka miejska pełniąca zadania powiatowe
Dyrektor: Renata Nowicka

System biblioteczny: MATEUSZ

Filie:
Nr 1 Nowe Miasto
Nr 1 Nowe Miasto (dziecięco-młodzieżowa)
Nr 2 Podgórze
Nr 3 Stary Zdrój
Nr 5 Sobięcin
Nr 6 Biały Kamień
Nr 7 Piaskowa Góra
Nr 13 Glinik Nowy
Multimedialna Filia Biblioteczna


Tu działa Dyskusyjny Klub Książki     Tu działa Dyskusyjny Klub Książki

Ibuk Libra     E-booki – konsorcjum 2013-2014

mkidnDofinansowanie modernizacji Oddziału
Dziecięco-Młodzieżowego w ramach priorytetu „Infrastruktura kultury” 2013

mkidnDofinansowanie dwóch projektów: Mój świat, moje wartości Zasłuchaj się w bajce 2013

FundacjaOrange       Orange dla bibliotek

warszbez-ok         Udział w szkoleniach 2013

Biblioteka-Narodowa
Priorytet 2. Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek BN 2014