Archiwum kategorii: Bolesławiecki

Warta Bolesławiecka

GMINNE CENTRUM KULTURY WARTA BOLESŁAWIECKA
59-720 Warta Bolesławiecka, WARTA BOLESŁAWIECKA 29 b,
pow. bolesławiecki

Telefon: 75/ 731 01 71
E-mail: gckwartabol@op.pl
Strona www: gckwartabol.pl


Rok założenia biblioteki: 1949
Status biblioteki: biblioteka gminy wiejskiej
Dyrektor Centrum: Mirosław Kopczyński

Program biblioteczny: LIBRA

Filie:
Iwiny
Raciborowice
Tomaszów Bolesławiecki


Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka partnerska)


Nowogrodziec

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU w Nowogrodźcu
59-730 NOWOGRODZIEC, ul. Lubańska 42 a, pow. bolesławiecki

Telefon: 75/ 731 63 83;  75/ 731 63 98 (GCKiS)
E-mail: biblioteka@nowogrodziec.pl; gckis@nowogrodziec.pl
Strona www: www.gckis.nowogrodziec.pl

FB


Rok założenia Biblioteki: 1950
Status biblioteki: biblioteka gminy miejsko-wiejskiej
Dyrektor Centrum: Eliza Szwed
Bibliotekarz: Elżbieta Ostańska

Filie:
Gierałtów
Gościszów
Wykroty
Zebrzydowa


Program Rozwoju Bibliotek

Udział w Programie Rozwoju Bibliotek
(III runda)

Ibuk Libra        E-booki – konsorcjum 2013-2014

FundacjaOrange         Orange dla bibliotek

arfp_logo
Grant na projekt Przyszłość w moich rękach
w ramach Aktywnej biblioteki 2014

kierunek_logo
Kierunek: biblioteka
– grant na oznakowanie
zewnętrzne biblioteki 2014

tablety logo   Udział w projekcie Tablety w Twojej bibliotece 2015


Gromadka

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA w Gromadce
59-706 GROMADKA, ul. Szkolna 9, pow. bolesławiecki

Telefon: 75/ 738 23 96; 75/ 738 23 48 (GOKiB)
E-mail: m.adler@gokibgromadka.pl, gokibgromadka@gokibgromadka.pl
Strona www: www.gokisgromadka.naszgok.pl


Rok założenia Biblioteki: 1950
Bibliotekarz: Magdalena Adler
Dyrektor ośrodka: Bożena Kuchmacz

System biblioteczny: Mak+


Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka wiodąca)

Ibuk Libra
E-booki – konsorcjum 2013-2014

 


Kruszyn (gm. Bolesławiec)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU w Bolesławcu z/s w Kruszynie
KRUSZYN, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec, pow. bolesławiecki

Telefon: 75/ 732 14 77 (wewnętrzny 27)
E-mail: bibliotekakruszyn@wp.pl; gokis.boleslawiec@wp.pl
Strona www: gokis.boleslawiec.org

FB


Rok założenia Biblioteki: 1950
Status biblioteki: biblioteka gminy wiejskiej
Dyrektor Ośrodka: Janusz Cieśla
Bibliotekarz: Grażyna Wężyk

System biblioteczny: LIBRA

Filie:
Kraśnik Dolny
Ocice
Trzebień
Żeliszów
Brzeźnik


Program Rozwoju BibliotekUdział w Programie Rozwoju Bibliotek
(biblioteka partnerska)

FundacjaOrange        Orange dla bibliotek

szkol_kier_ok        Udział w szkoleniach 2014


 

Bolesławiec

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu

59-700 BOLESŁAWIEC, ul. B. Głowackiego 5, pow. bolesławiecki

Telefon: 75/ 612 13 88
E-mail: mbp@mbp.boleslawiec.pl
Strona www: www.mbp.boleslawiec.pl

FB Google-Plus-Logo YT logo


Rok założenia biblioteki: 1945
Status biblioteki: biblioteka miejska
Dyrektor: Anna Idkowiak

System biblioteczny: ALEPH

Ważniejsze sekcje: Galeria „Format”
Projekty/cykliczne imprezy kulturalne: INTELIK-Internetowy Krąg Przyjaciół Biblioteki, Akademia Seniora, wystawy w Galerii „Format”, Wakacje i Ferie w Bibliotece

Filie:
Nr 1


Tu działa Dyskusyjny Klub Książki       Tu działa Dyskusyjny Klub Książki

Instytut Książki
Dotacja w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” 2013

Ibuk Libra        E-booki – konsorcjum 2013-2014

FundacjaOrange         Orange dla bibliotek