Kliszów (gm. Rudna)

CENTRUM KULTURY W RUDNEJ
59-305 RUDNA, ul. Wesoła 13, pow. lubiński

KLISZÓW, 59-305 Rudna, Kliszów 15, pow. lubiński

Telefon (CK): 76/ 746 42 49
e-mail: ckwr@ckwr.eu
Strona www: www.rudna.pl/ckwr.html

FB


Rok założenia biblioteki: 1991
Status biblioteki: biblioteka gminy wiejskiej
Dyrektor Ośrodka: p.o. Marta Bortniak
Bibliotekarz (instruktor): Wioletta Rodewald